Pterinopelma Sazimai

Kategori:

Vuxen Storlek: 14-15cm

Typ: Nya världen, terrestrisk, opportunistisk burrower, Webber

Tillväxttakt: Medium till snabb

Livslängd: Okänd

Ursprung: Östra Brasilien

Rekommenderat klimat: Sommar 24-28°C, Vinter 22-24°C

Rekommenderad luftfuktighet: Sommar 70-80%, Vinter 60-70%

Beskrivning

You haven't viewed at any of the products yet.