NEKTON E E VITAMIN 35GR

Artikelnr: 365.0060 Kategori:

NEKTON-E är ett kompletteringsfoder som består av den biologis kt effektiva och varaktiga vitamin E-komponenten α-tokoferol.

&n bsp;

NEKTON-E hjälper till att skydda cellmembranet, dekontaminer ar metaboliter, hormonproduktion och muskelfunktioner. NEKTON-E förb&au ml;ttrar först och främst djurens fertilitet, embryons överle vnad och livskraften hos ungar. NEKTON-E främjar också hela cellm etabolismen, produktionen av antikroppar, ökat försvar och har en positiv effekt på kroppens immunstatus. NEKTON-E kompletterar minimumi nnehållet av vitamin E i foder och täcker djurens behov med de h& auml;r näringsämnena som är så viktiga för kroppen . NEKTON-E är lösligt i vatten och ges dagligen i dricksvattnet el ler blandat i mjukt foder. Utmärkt i kombination med NEKTON-S och NEKTO N-MSA.

NEKTON-E har en positiv effekt på hela cellm etabolismen, produktionen av antikroppar, immunitet och försvar. NEKTON -E skyddar cellmembranen och bevarar livskraften hos cellerna i kroppsvä ;vnaden. Det dekontaminerar skadliga ämnen som attackerar cellmetabolis men, är inblandad i cellandning och spelar en viktig roll i energimetab olismen. Stress orsakad av värme, kyla etc så väl som inv&au ml;rtes parasiter och infektionssjukdomar kräver en större tillf&o uml;rsel av vitamin E. Vitamin E är också oerhört viktigt f& ouml;r att bygga upp hormoner och brist på det kan orsaka minskad fert ilitet, sexdrift och kläckning. Brist på vitamin E försä ;mrar speciellt musklerna (vit muskelsjukdom), hjärtfunktionen och h&au ml;lsan hos hjärna, lever, könskörtlar, blodkärl och avk ommor.

NEKTON-E ska börja ges minst tre veckor foumlre fortplantning. Notera att när det gäller fåglar ska NEK TON-E sluta ges så fort som det första ägget är lagt oc h honan ligger på ägget. Det kan orsaka störningar i ruvning en av en drift hos hanen som är för stark.

Efter avslutad behandling fortsätt med det dagliga vitamintillskottet med N EKTON-S och NEKTON-MSA.

Ett grönt mått sitter fäst på varje flaska med NEKTON-E. 1 g motsvarar ett mått

Utfodringsrekommendationer:

1 g NEKTON-E i 250 ml dricksvatten eller 100 g mjukt foder.

Ska användas som en kur som startar minst tre veckor fortplantning och avslutas så fort som det första ägg et lagts.

Reptiler: 0,5 g NEKTON-E dagligen per kg kropps vikt, en kur på ca 14 dagar.

Ett struket mått (medföljer) motsvarar 1 g NEKTON-E.

Rekommendation: Desinficera vattenskålar och foderbehållare varje dag med NEKTO N-Deis-Plus för att garantera ett hygieniskt och rent foder!

Ingredienser:

Innehåller 2 aminosyr or.

Sammansättning: dextros, kiselsyra.

Näringstillsatser per kg: 50,000 mg vitamin E.

VARUMÄRKE NEKTON
EAN-kod 733309202027

You haven't viewed at any of the products yet.