Ever Clean MULTIPLE CAT

Kategorier: , ,

Om du är så lyckligt lottad att du delar ditt hem med fler än en katt, välj Ever Cleans Multiple Cat, en extra odörbekämpare för kattlådor som utsätts för hög användning.

Packad med extra odörbekämpare som kan hantera kattlådor som utsätts för hög användning i hushåll med flera katter.
Ever Clean eliminerar effektivt katturins-, avförings-och ammoniakodörer och ger långvarig fräschhet.
Vår unika aktivt kol-teknik fångar in odörer och eliminerar därmed dåliga lukter istället för att bara maskera dem.
Tassaktiverad doftteknologi frigör en fräsch lukt vid behov när kattlådan används.

Beskrivning

You haven't viewed at any of the products yet.